VD-rekrytering

urvalsprocess

VD-Rekrytering i fem steg

När vi rekryterar en VD och för andra positioner följer vi dessa fem steg för att ta fram rätt kandidater:

1: Möte med ledning och ansvariga
Vid vårt första möte går vi igenom vilka krav, förväntningar och önskemål ni har på er nya VD. Vi skapar en tjänsteprofil där samtliga arbetsuppgifter och ansvarsområden sammanfattas och gör en bedömning av företaget. Detta gör vi för att bättre förstå er organisation och vad det är ni söker. Vi bokar in tid som kommer att sättas av för att träffa kandidater när vi har gjort vårt urval.

2: Sökning efter kandidater
Vi använder oss av verktyg såsom sökning i vår egen och andras databaser, annonsering samt Search & Headhunting för att ta fram lämpliga kandidater för ett första urval.

3: Första utvärdering och sållning av kandidater
Efter att vi har tagit in samtliga ansökningar samt tagit fram intressanta kandidater med hjälp av våra databaser bokar vi in personliga möten med de kandidater som lever upp till ställda krav. Övriga kandidater kommer vi att svara redan i detta skede för att låta dem veta att de inte kommer i fråga för tjänsten.

Vi genomför de första intervjuerna, sållar ännu en gång, genomför personprofilanalyser och ger kunden återkoppling kring hur långt vi har kommit. När vi har önskat antal slutgiltiga kandidater tar vi referenser och genomför utvärdering.

4: Kandidatpresentation
I detta steg presenterar vi finalisterna för kunden. Slutintervjuer genomförs och vi kontaktar samtliga kandidater för att låta dem veta om de har fått tjänsten eller ej.

Ni har nu hittat er nya VD eller annan kandidat som ni har sökt och kan skriva ett anställningsavtal!

5: Uppföljning och garanti
Efter att rekryteringen är färdig har ni självklart fortsatt tillgång till våra tjänster. Vi följer upp och håller våra rekryterare tillgängliga under 6 månaders tid samt lämnar en garanti om det mot förmodan skulle visa sig att fel person har rekryterats. (Detta är mycket sällsynt!)

Kontakta oss idag för att boka ett första möte där vi tillsammans sätter oss ner för att gå igenom vad det är ni söker hos er nya VD.

Vi hjälper dig att rekrytera rätt VD till ditt företag!