Skräddarsydda lösningar
Handplockad kompetens

Rätt person på rätt plats

Skräddarsydda lösningar
Handplockad kompetens

Rätt person på rätt plats

VD Rekrytering i Stockholm

Dags att hitta en ny VD till ert bolag? Ta hjälp med rekryteringen för att hitta exakt rätt kandidat. Vi är specialister på att rekrytera ledare och chefer. Vi tar hand om hela processen, från kravställningen fram till det sista urvalet.

Full diskretion utlovas, då vi vet att just rekrytering av en VD kan vara en känslig process. Det är mycket som står på spel och ni har rätt att förvänta er en smidig process utan störande moment eller ryktesspridning i pressen.

VD-rekrytering i Stockholm – en snabb och smidig process

Vi är ett av Sveriges snabbast växande företag inom VD-rekrytering, uthyrning av konsulter och andra uppdrag inom headhunting. Vår främsta inriktning är tjänstepersoner på olika nivåer inom företag, allt från VD till lägre administrativa positioner. Bland våra kunder finns såväl stora internationella företag som små lokala verksamheter.

Vår målsättning är att hitta drömkandidaten till kunden och drömjobbet till våra kandidater.

Flexibilitet och trygghet våra grundstenar

Vår grundprincip när det handlar om rekrytering handlar om flexibiliteten och trygghet. Rekryteringen ska fungera så smidigt som möjligt och tillgodose de behov som den enskilda kunden har. Om du anlitar oss för VD-rekrytering eller någon annan tjänst så hjälper vi dig hela vägen – från annonsering till att rekryteringen är klar samt uppföljning.

När vi utför en rekryteringsprocess innebär det att hela ansvaret läggs på oss som leverantör – vi utför hela arbetet från start till mål. Vi hjälper till med utformningen av annonserna och publicerar dem, genomför en CV-sökning, genomför telefonintervjuer och personliga möten. När detta noggranna arbete är utfört så presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna för kunden.

Personalen viktigaste investeringen i ett företag

Personalen är den viktigaste investeringen i ett företag, och det gäller på alla nivåer – från VD till administration. Vi hjälper dig att rekrytera rätt, direkt. Vi gör allt för att du som kund ska bli nöjd.

För att du ska känna dig trygg har vi garanti på alla våra rekryteringar om något inte skulle gå som planerat, men i och med vår kompetens och erfarenhet brukar våra kunder bli mer än nöjda med våra rekryteringar.

Beprövat test kvalitetssäkrar vår VD-rekrytering

När vi kvalitetssäkrar våra rekryteringar så använder vi ett vetenskapligt dokumenterat test som kan ge dig en nyanserad bild av den testade. Search rekrytering är utvecklat för att kunna förutse kandidatens arbetsprestation. Som kund får du en lättöverskådligbild av testtagarens sätt att arbeta och du kan se om kandidaten motsvarar ditt företags kravprofil. En annan stor fördel med detta system är ett det fungerar på alla nivåer, från VD-rekrytering till rekrytering av produktions-, service- och administrativ personal.

Med oss som er partner för rekrytering ser vi till att ni alltid hittar rätt person till varje position och kan ägna er tid och energi åt ert dagliga arbete. Rekrytering är en komplex process med många faktorer som måste stämma för att man ska hitta rätt person. Det gäller särskilt när det handlar om chefspositioner och än mer när det handlar om att hitta en ny VD.

Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess och några av de företag vi redan har hjälpt att nå nya framgångar här på sidan. Kontakta oss för att boka in ett första möte så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

VD rekrytering Stockholm

Mer än en vanlig rekrytering

Att hitta en passande VD är otroligt viktigt för företagets framgångar. Det handlar om ett val som är mycket mer kritiskt än att välja en anställd till en lägre position. Företagets VD är dess ansikte utåt och därför måste både kompetens, utstrålning och personkemi stämma för att rekryteringen ska bli lyckad. Personen måste passa in i er företagskultur och samtidigt vara ett pålitligt ansikte ut mot kunder och samarbetspartners.

Ställ höga krav och var tydliga med vad ni söker. Det kommer att löna sig då vi kommer att leverera just det ni efterfrågar!

En VD med en vision kan leda ert företag till helt nya höjder och rekryteringen är första steget för att komma dit. Därför är det viktigt att ni väljer en erfaren partner med ett välbeprövat system. Med vår erfarenhet av rekrytering av ledare vågar vi säga att vi har både erfarenheten och systemet. Samtidigt är vi mycket flexibla och lyhörda för specifika önskemål från er sida. Vi skräddarsyr kravställningen baserat på de uppgifter ni ger oss och kan ta fram specialutformade tester om det exempelvis ställs krav på kunskaper från en viss bransch eller om särskilda personliga egenskaper väger extra tungt hos er. Varje verksamhet är unik – därför fungerar det inte med standardiserade verktyg. Vi anpassar rekryteringsprocessen till era önskemål för en framgångsrik rekrytering av VD till ert företag i Stockholm.

Så går rekryteringen till

När vi rekryterar tar vi över samtliga steg för att ge er mer tid och energi över till det som är viktigast – att leda ert företag i det dagliga arbetet. Ni slipper sortera högar med ansökningar, ringa runt till kandidater och försöka välja rätt person med hjälp av tidsödande intervjuer. Det krävs mycket mer än så för att rekrytera en VD. Vi använder oss av välbeprövade metoder och kraftfulla verktyg för att sålla agnarna från vetet.

Kortfattat går vår process för rekrytering till på följande sätt:

För oss är det alltid av största vikt att vi ska vara flexibla och trygga att samarbeta med. Rekryteringsprocessen ska flyta på så smidigt som möjligt och tillgodose de specifika behov du som kund har. Därför hjälper vi hela vägen: från annonsering till en färdig rekrytering.

Vi tar ansvaret för hela rekryteringsprocessen och genomför hela arbetet från första samtalet till den nya rekrytens första arbetsdag. Utformning och publicering av annonser, CV-sökning, telefonintervjuer, urval av kandidater och personliga intervjuer. När allt detta är klart presenterar vi de mest lämpade kandidaterna för kunden.

Personalen är både den viktigaste tillgången och den största kostnaden för ett företag. En felrekrytering kan kosta – både när det handlar om tid och pengar. Med hjälp av oss kan du träffa rätt direkt.

VD rekrytering Stockholm

Fakturering

Att anlita oss är en investering som lönar sig för er. Vi lämnar garanti på rekryteringen i fall något inte skulle fungera som det var tänkt.

När samtliga ansökningar och existerande kandidater i våra databaser har tagits in gör vi en första sållning. Vi väljer ut ett specifikt antal kandidater som kallas till personliga intervjuer och till de tester som vi har valt att använda vid VD-rekryteringen. De kandidater som inte kommer i fråga får information om detta.

Nästa steg är att genomföra intervjuer, personprofilanalyser och tester. Därefter ger vi er information om hur långt vi har kommit och om vi tror att vi har lämpliga kandidater, eller om vi ser att vi måste söka vidare. 

De kandidater som utan anmärkning passerar detta steg kommer vi att presentera för er. I detta steg genomförs slutintervjuer och här är det viktigt att ni är närvarande för att kunna träffa kandidaterna personligen. Tillsammans med er görs här det slutgiltiga valet. Ni har nu rekryterat er nya VD!

De kandidater som inte får positionen kommer vi att kontakta för att informera dem. Ni kan nu skriva anställningsavtal och komma överens med er nya VD om när positionen kan tillträdas.

Vårt sista steg innehåller uppföljning och garanti. Vi kontrollerar att ni är nöjda med rekryteringen och att arbetet löper på så som ni har tänkt er. Om det skulle visa sig att fel person ändå har rekryterats eller att personen av annan anledning inte kan stanna på sin position längre än sex månader är ni skyddade av vår rekryteringsgaranti. Den säger att vi kostnadsfritt kommer att ta fram en ny kandidat åt er.

Vi ser under ytan

Många misslyckade rekryteringar beror på att företag råkar ut för personer som är duktiga på att prata om sig själva, men egentligen inte har mycket att backa upp detta med. Det kräver att man har effektiva verktyg för att verkligen hitta specifika personlighetsdrag som krävs för en viss position och för att undvika sådana som är oönskade. Detta är extremt viktigt när det handlar om en VD, då personen kan komma att påverka hela företagskulturen. Med hjälp av välbeprövade personlighetstester, skräddarsydda specialtester som anpassas för er verksamhet, rigorös kontroll av personens referenser och personliga intervjuer med strategiskt ställda frågor tar vi fram de kandidater som verkligen passar in på den profil som ni har tagit fram tillsammans med oss.

Lång erfarenhet av rekrytering för chefspositioner

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och högt uppsatta positioner i bolag av varierande storlek. Vi har samarbetat med ett stort antal prestigefyllda företag verksamma både i Sverige och internationellt. 

Vid rekrytering av verkställande direktörer och chefer är kraven på integritet och diskret behandling extremt viktigt. Inga utomstående får tillgång till våra databaser och vi är mycket noggranna när vi gör våra urval för att undvika att känslig information läcker ut. Vi är medvetna om att just VD rekrytering i Stockholm kan vara känslig, då det ibland kan handla om att man söker efter att i förväg ersätta en person som kommer att bli avskedad eller att en chef eller VD söker en ny position utan att han eller hon har meddelat sin nuvarande arbetsplats om detta.

Så här ser vår rekryteringsprocess ut i korthet:

  • Första steget är att arbeta fram en egen kravprofil över vilka krav och förväntningar som ställs på en blivande VD eller medarbetare på företaget. Detta gör vi självklart i nära samarbete med kunden.
  • Därefter är det dags att annonsera ut tjänsten. Detta sker via flera av de största sökkanalerna i Sverige, och vi har även tillgång till CV-databaser och ett eget nätverk med sökbara kandidater. Därefter väljs de mest lämpade jobbkandidaterna ut för en inledande telefonintervju. De kandidaterna vi finner mest lämpande går sedan vidare till en personlig intervju.
  • När intervjuer och gallring är klar så överlämnar vi en klar och tydlig presentation av de bästa kandidaterna. Vi bokar även in möten mellan kunden och de aktuella kandidaterna. Vi kan även medverka som stöd vid dessa möten.
  • Därefter så genomförs personlighetstester av de mest aktuella kandidaterna. Här tar vi även in referenser från kandidaternas tidigare arbetsgivare. Nu börjar rekryteringsprocessen närma sig sitt slut.
  • Nu är det dags för kunden att ta beslut om vilken av kandidaterna som ska få den aktuella tjänsten. Vi medverkar gärna i beslutsprocessen, men sista ordet ligger förstås hos kunden.
  • Efter att kontraktet är signerat så följer vi upp varje anställning och utvärderar om rekryteringen var lyckad. Vi har även en garanti för de sällsynta fall där rekryteringen av någon anledning inte faller ut som det var tänkt.

Heltäckande rekrytering

Utöver VD-rekrytering i Stockholm rekryterar vi givetvis personal för andra positioner.

Välkomna att höra av er till oss på Seemly Finance & Search redan idag för att boka in ett första möte. Där sätter vi oss ner för att gå igenom vad det är ni söker hos er nya VD, vilka krav som ställs, vilka önskemål ni har och hur snabbt ni önskar få rekryteringen genomförd.

Vi hjälper dig att rekrytera rätt VD till ditt företag!