VD Rekrytering Stockholm

Rätt VD till ert företag

VD Rekrytering i Stockholm

Dags att hitta en ny VD till ert bolag? Ta hjälp med rekryteringen för att hitta exakt rätt kandidat. Vi har rekryterat ledare och chefer i över 15 år. Vi tar hand om hela processen, från kravställningen fram till det sista urvalet, samt ger er sex månaders garanti på vår rekryteringstjänst.

Vi ger er tillgång till en unik kompetensbank som inte delas med andra. Tack vare vårt järnhårda regelverk styr vi hur tillgången för våra klienter och kandidater ser ut. Full diskretion utlovas, då vi vet att just rekrytering av en VD kan vara en känslig process. Det är mycket som står på spel och ni har rätt att förvänta er en smidig process utan störande moment eller ryktesspridning i pressen.

Med oss som er partner för rekrytering ser vi till att ni alltid hittar rätt person till varje position och kan ägna er tid och energi åt ert dagliga arbete. Rekrytering är en komplex process med många faktorer som måste stämma för att man ska hitta rätt person. Det gäller särskilt när det handlar om chefspositioner och än mer när det handlar om att hitta en ny VD.

Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess och några av de företag vi redan har hjälpt att nå nya framgångar här på sidan. Kontakta oss för att boka in ett första möte så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Mer än en vanlig rekrytering

Att hitta en passande VD är otroligt viktigt för företagets framgångar. Det handlar om ett val som är mycket mer kritiskt än att välja en anställd till en lägre position. Företagets VD är dess ansikte utåt och därför måste både kompetens, utstrålning och personkemi stämma för att rekryteringen ska bli lyckad. Personen måste passa in i er företagskultur och samtidigt vara ett pålitligt ansikte ut mot kunder och samarbetspartners.

Ställ höga krav och var tydliga med vad ni söker. Det kommer att löna sig då vi kommer att leverera just det ni efterfrågar!

En VD med en vision kan leda ert företag till helt nya höjder och rekryteringen är första steget för att komma dit. Därför är det viktigt att ni väljer en erfaren partner med ett välbeprövat system. Med över 15 års erfarenhet av rekrytering av ledare vågar vi säga att vi har både erfarenheten och systemet. Samtidigt är vi mycket flexibla och lyhörda för specifika önskemål från er sida. Vi skräddarsyr kravställningen baserat på de uppgifter ni ger oss och kan ta fram specialutformade tester om det exempelvis ställs krav på kunskaper från en viss bransch eller om särskilda personliga egenskaper väger extra tungt hos er. Varje verksamhet är unik - därför fungerar det inte med standardiserade verktyg. Vi anpassar rekryteringsprocessen till era önskemål för en framgångsrik rekrytering av VD till ert företag i Stockholm.

Så går rekryteringen till

När vi rekryterar tar vi över samtliga steg för att ge er mer tid och energi över till det som är viktigast - att leda ert företag i det dagliga arbetet. Ni slipper sortera högar med ansökningar, ringa runt till kandidater och försöka välja rätt person med hjälp av tidsödande intervjuer. Det krävs mycket mer än så för att rekrytera en VD. Vi använder oss av välbeprövade metoder och kraftfulla verktyg för att sålla agnarna från vetet.

Vår rekryteringsprocess följer fem steg. Vi tar hand om lejonparten av detta. Ni behöver enbart fokusera på att arbeta fram en kravställning tillsammans med oss och att tillsammans med oss välja bland de kandidater vi tar fram. I vissa fall presenterar vi en till två kandidater, i andra fall ett något större antal. Det beror på hur mycket ni själva säger att just personkemin har en viktig roll jämfört med övriga kriterier. Då tar vi gärna fram fyra till fem kandidater som ni får träffa innan ni gör ert slutgiltiga val.

Kortfattat går vår process för rekrytering till på följande sätt:

Först bokar vi in ett möte med er för att lära känna ert företag, gå igeom vilka förväntningar, önskemål och krav ni ställer på er nya VD. Vi tar fram en tjänsteprofil som innehåller information om de arbetsuppgifter som er VD kommer att få, sammanfattar samtliga ansvarsområden och gör en generell bedömning av ert företag i fråga om storlek, visioner för framtiden och liknande. Vi vill gärna lära känna er och er företagskultur lite närmare först för att verkligen kunna ta fram kandidater som skulle passa in hos er. Vid samma tillfälle bokar vi in tid för senare intervjuer med de kandidater vi tar fram.

Härefter söker vi efter kandidater. Vi använder oss bland annat av våra egna databaser, Search & Headhunting samt annonsering (i de fall där det kan tillämpas utan att företagets integritet skadas). Våra databaser har redan ett stort antal lämpliga kandidater tillgängliga för de flesta positioner och mycket flexibla filter som gör att vi kan ta fram personer som passar in exakt på era kravställningar. När vi har hittat ett antal kandidater som stämmer in på dessa kriterier gör vi vårt första urval.

När samtliga ansökningar och existerande kandidater i våra databaser har tagits in gör vi en första sållning. Vi väljer ut ett specifikt antal kandidater som kallas till personliga intervjuer och till de tester som vi har valt att använda vid VD-rekryteringen. De kandidater som inte kommer i fråga får information om detta.

Nästa steg är att genomföra intervjuer, personprofilanalyser och tester. Därefter ger vi er information om hur långt vi har kommit och om vi tror att vi har lämpliga kandidater, eller om vi ser att vi måste söka vidare. Så snart vi har önskat antal slutgiltiga kandidater kontrollerar vi deras referenser och utvärderar med AK/TK.

De kandidater som utan anmärkning passerar detta steg kommer vi att presentera för er. I detta steg genomförs slutintervjuer och här är det viktigt att ni är närvarande för att kunna träffa kandidaterna personligen. Tillsammans med er görs här det slutgiltiga valet. Ni har nu rekryterat er nya VD!

De kandidater som inte får positionen kommer vi att kontakta för att informera dem. Ni kan nu skriva anställningsavtal och komma överens med er nya VD om när positionen kan tillträdas.

Vårt sista steg innehåller uppföljning och garanti. Vi kontrollerar att ni är nöjda med rekryteringen och att arbetet löper på så som ni har tänkt er. Om det skulle visa sig att fel person ändå har rekryterats eller att personen av annan anledning inte kan stanna på sin position längre än sex månader är ni skyddade av vår rekryteringsgaranti. Den säger att vi kostnadsfritt kommer att ta fram en ny kandidat åt er.

Vi ser under ytan

Många misslyckade rekryteringar beror på att företag råkar ut för personer som är duktiga på att prata om sig själva, men egentligen inte har mycket att backa upp detta med. Det kräver att man har effektiva verktyg för att verkligen hitta specifika personlighetsdrag som krävs för en viss position och för att undvika sådana som är oönskade. Detta är extremt viktigt när det handlar om en VD, då personen kan komma att påverka hela företagskulturen. Med hjälp av välbeprövade personlighetstester, skräddarsydda specialtester som anpassas för er verksamhet, rigorös kontroll av personens referenser och personliga intervjuer med strategiskt ställda frågor tar vi fram de kandidater som verkligen passar in på den profil som ni har tagit fram tillsammans med oss.

Lång erfarenhet av rekrytering för chefspositioner

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och högt uppsatta positioner i bolag av varierande storlek. Vi har samarbetat med ett stort antal prestigefyllda företag verksamma både i Sverige och internationellt. Några exempel på företag vi har rekryterat åt tidigare är ICA, Tesla, IBM och Tele2.

Vid rekrytering av verkställande direktörer och chefer är kraven på integritet och diskret behandling extremt viktigt. Inga utomstående får tillgång till våra databaser och vi är mycket noggranna när vi gör våra urval för att undvika att känslig information läcker ut. Vi är medvetna om att just VD rekrytering i Stockholm kan vara känslig, då det ibland kan handla om att man söker efter att i förväg ersätta en person som kommer att bli avskedad eller att en chef eller VD söker en ny position utan att han eller hon har meddelat sin nuvarande arbetsplats om detta.

Därför gör vi vårt yttersta för att undvika att fel personer kommer i kontakt med dessa uppgifter. Våra etiska riktlinjer för rekrytering följer de riktlinjer som ESK (Sveriges Executive Search konsulter) har ställt upp. ESK är en yrkesförening för auktoriserade konsulter verksamma inom executive search, det vill säga chefsrekrytering som genomförs genom riktad sökning och noggrant urval av kandidater som uppfyller de krav som ställs för en viss befattning.

VD Rekrytering med garanti

Varje person som rekryteras genom oss täcks av en 6-månaders garanti. Om en person av någon anledning inte får behålla sin position i mer än ett halvår ersätter vi kostnadsfritt detta genom att genomföra en ny rekrytering. Även om detta hör till ovanligheterna är det samtidigt mycket uppskattat av våra kunder, då de vet att de får extra trygghet i rekryteringsprocessen. Vi var faktiskt det första rekryteringsföretaget i Sverige som erbjöd garanti på samtliga rekryteringstjänster och det fortsätter vi med.

Heltäckande rekrytering

Utöver VD-rekrytering i Stockholm rekryterar vi givetvis personal för andra positioner.

Under namnet Teknikkompetens rekryterar vi teknikspecialister och chefer inom teknisk sektor. Teknikkompetens är direkt sprunget ur Sveriges äldsta rekryteringsföretag med över 25 år på nacken. Vi vet exakt vad som krävs för att hitta rätt personal inom tekniska yrken.

Under namnet Butikskompetens genomför vi rekrytering inom handel och ledarskap.

Välkomna att höra av er till oss redan idag för att boka in ett första möte. Där sätter vi oss ner för att gå igenom vad det är ni söker hos er nya VD, vilka krav som ställs, vilka önskemål ni har och hur snabbt ni önskar få rekryteringen genomförd.

Vi hjälper dig att rekrytera rätt VD till ditt företag!