VD Rekrytering Stockholm

Rätt VD till ert företag | 08-525 240 11

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
HANDPLOCKAD KOMPETENS

VD Rekrytering i Stockholm

Dags att hitta en ny VD till ert bolag? Ta hjälp med rekryteringen för att hitta exakt rätt kandidat. Vi är specialister på att rekrytera ledare och chefer. Vi tar hand om hela processen, från kravställningen fram till det sista urvalet, samt ger er sex månaders garanti på vår rekryteringstjänst.

Full diskretion utlovas, då vi vet att just rekrytering av en VD kan vara en känslig process. Det är mycket som står på spel och ni har rätt att förvänta er en smidig process utan störande moment eller ryktesspridning i pressen.

chef företag

Med oss som er partner för rekrytering ser vi till att ni alltid hittar rätt person till varje position och kan ägna er tid och energi åt ert dagliga arbete. Rekrytering är en komplex process med många faktorer som måste stämma för att man ska hitta rätt person. Det gäller särskilt när det handlar om chefspositioner och än mer när det handlar om att hitta en ny VD.

Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess och några av de företag vi redan har hjälpt att nå nya framgångar här på sidan. Kontakta oss för att boka in ett första möte så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Mer än en vanlig rekrytering

Att hitta en passande VD är otroligt viktigt för företagets framgångar. Det handlar om ett val som är mycket mer kritiskt än att välja en anställd till en lägre position. Företagets VD är dess ansikte utåt och därför måste både kompetens, utstrålning och personkemi stämma för att rekryteringen ska bli lyckad. Personen måste passa in i er företagskultur och samtidigt vara ett pålitligt ansikte ut mot kunder och samarbetspartners.

Ställ höga krav och var tydliga med vad ni söker. Det kommer att löna sig då vi kommer att leverera just det ni efterfrågar!

företagsledare

En VD med en vision kan leda ert företag till helt nya höjder och rekryteringen är första steget för att komma dit. Därför är det viktigt att ni väljer en erfaren partner med ett välbeprövat system. Med vår erfarenhet av rekrytering av ledare vågar vi säga att vi har både erfarenheten och systemet. Samtidigt är vi mycket flexibla och lyhörda för specifika önskemål från er sida. Vi skräddarsyr kravställningen baserat på de uppgifter ni ger oss och kan ta fram specialutformade tester om det exempelvis ställs krav på kunskaper från en viss bransch eller om särskilda personliga egenskaper väger extra tungt hos er. Varje verksamhet är unik – därför fungerar det inte med standardiserade verktyg. Vi anpassar rekryteringsprocessen till era önskemål för en framgångsrik rekrytering av VD till ert företag i Stockholm.

VD

Så går rekryteringen till

När vi rekryterar tar vi över samtliga steg för att ge er mer tid och energi över till det som är viktigast – att leda ert företag i det dagliga arbetet. Ni slipper sortera högar med ansökningar, ringa runt till kandidater och försöka välja rätt person med hjälp av tidsödande intervjuer. Det krävs mycket mer än så för att rekrytera en VD. Vi använder oss av välbeprövade metoder och kraftfulla verktyg för att sålla agnarna från vetet.

Vår rekryteringsprocess följer fem steg. Vi tar hand om lejonparten av detta. Ni behöver enbart fokusera på att arbeta fram en kravställning tillsammans med oss och att tillsammans med oss välja bland de kandidater vi tar fram. I vissa fall presenterar vi en till två kandidater, i andra fall ett något större antal. Det beror på hur mycket ni själva säger att just personkemin har en viktig roll jämfört med övriga kriterier. Då tar vi gärna fram fyra till fem kandidater som ni får träffa innan ni gör ert slutgiltiga val.

möte företag

Kortfattat går vår process för rekrytering till på följande sätt:

För oss är det alltid av största vikt att vi ska vara flexibla och trygga att samarbeta med. Rekryteringsprocessen ska flyta så smidigt som möjligt och tillgodose de specifika behov du som kunde har. Därför hjälper vi hela vägen: från annonsering till en färdig rekrytering.

Vi tar ansvaret för hela rekryteringsprocessen och genomför hela arbetet från första samtalet till den nya rekrytens första arbetsdag. Utformning och publicering av annonser, cv-sökning, telefonintervjuer, urval av kandidater och personliga intervjuer. När allt detta är klart presenterar vi de mest lämpade kandidaterna för kunden.

Personalen är både den viktigaste tillgången och den största kostnaden för ett företag. En felrekrytering kan kosta – både när det handlar om tid och pengar. Med hjälp av oss kan du träffa rätt direkt.

Betalning sker först vid leverans

Du har dessutom en extra trygghet: vi tar endast betalt vid leverans. Detta betyder att betalning utgör först när ditt företag har skrivit på anställningsavtalet med en VD eller medarbetare som du hittat med vår hjälp. Detta fungerar som en trygghet för er som kund och en sporre för oss – vi gör alltid vårt yttersta för att hitta rätt person till varje företag. Vi har även garanti på rekryteringen i fall något inte skulle fungera som det var tänkt.

överenskommelse

När samtliga ansökningar och existerande kandidater i våra databaser har tagits in gör vi en första sållning. Vi väljer ut ett specifikt antal kandidater som kallas till personliga intervjuer och till de tester som vi har valt att använda vid VD-rekryteringen. De kandidater som inte kommer i fråga får information om detta.

Nästa steg är att genomföra intervjuer, personprofilanalyser och tester. Därefter ger vi er information om hur långt vi har kommit och om vi tror att vi har lämpliga kandidater, eller om vi ser att vi måste söka vidare. Så snart vi har önskat antal slutgiltiga kandidater kontrollerar vi deras referenser och utvärderar med AK/TK.

De kandidater som utan anmärkning passerar detta steg kommer vi att presentera för er. I detta steg genomförs slutintervjuer och här är det viktigt att ni är närvarande för att kunna träffa kandidaterna personligen. Tillsammans med er görs här det slutgiltiga valet. Ni har nu rekryterat er nya VD!

kontrakt

De kandidater som inte får positionen kommer vi att kontakta för att informera dem. Ni kan nu skriva anställningsavtal och komma överens med er nya VD om när positionen kan tillträdas.

Vårt sista steg innehåller uppföljning och garanti. Vi kontrollerar att ni är nöjda med rekryteringen och att arbetet löper på så som ni har tänkt er. Om det skulle visa sig att fel person ändå har rekryterats eller att personen av annan anledning inte kan stanna på sin position längre än sex månader är ni skyddade av vår rekryteringsgaranti. Den säger att vi kostnadsfritt kommer att ta fram en ny kandidat åt er.

Vi ser under ytan

Många misslyckade rekryteringar beror på att företag råkar ut för personer som är duktiga på att prata om sig själva, men egentligen inte har mycket att backa upp detta med. Det kräver att man har effektiva verktyg för att verkligen hitta specifika personlighetsdrag som krävs för en viss position och för att undvika sådana som är oönskade. Detta är extremt viktigt när det handlar om en VD, då personen kan komma att påverka hela företagskulturen. Med hjälp av välbeprövade personlighetstester, skräddarsydda specialtester som anpassas för er verksamhet, rigorös kontroll av personens referenser och personliga intervjuer med strategiskt ställda frågor tar vi fram de kandidater som verkligen passar in på den profil som ni har tagit fram tillsammans med oss.

presentation

Lång erfarenhet av rekrytering för chefspositioner

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och högt uppsatta positioner i bolag av varierande storlek. Vi har samarbetat med ett stort antal prestigefyllda företag verksamma både i Sverige och internationellt. Några exempel på företag vi har rekryterat åt tidigare är ICA, Tesla, IBM och Tele2.

Vid rekrytering av verkställande direktörer och chefer är kraven på integritet och diskret behandling extremt viktigt. Inga utomstående får tillgång till våra databaser och vi är mycket noggranna när vi gör våra urval för att undvika att känslig information läcker ut. Vi är medvetna om att just VD rekrytering i Stockholm kan vara känslig, då det ibland kan handla om att man söker efter att i förväg ersätta en person som kommer att bli avskedad eller att en chef eller VD söker en ny position utan att han eller hon har meddelat sin nuvarande arbetsplats om detta.

ledare

Därför gör vi vårt yttersta för att undvika att fel personer kommer i kontakt med dessa uppgifter. Våra etiska riktlinjer för rekrytering följer de riktlinjer som ESK (Sveriges Executive Search konsulter) har ställt upp. ESK är en yrkesförening för auktoriserade konsulter verksamma inom executive search, det vill säga chefsrekrytering som genomförs genom riktad sökning och noggrant urval av kandidater som uppfyller de krav som ställs för en viss befattning.

VD Rekrytering med garanti

Varje person som rekryteras genom oss täcks av en garanti. Om en person av någon anledning inte får behålla sin position i mer än ett halvår ersätter vi kostnadsfritt detta genom att genomföra en ny rekrytering. Även om detta hör till ovanligheterna är det samtidigt mycket uppskattat av våra kunder, då de vet att de får extra trygghet i rekryteringsprocessen. 

föreläsning

Heltäckande rekrytering

Utöver VD-rekrytering i Stockholm rekryterar vi givetvis personal för andra positioner.

Välkomna att höra av er till oss redan idag för att boka in ett första möte. Där sätter vi oss ner för att gå igenom vad det är ni söker hos er nya VD, vilka krav som ställs, vilka önskemål ni har och hur snabbt ni önskar få rekryteringen genomförd.

Vi hjälper dig att rekrytera rätt VD till ditt företag!